Astus
Vredewoldlaan 47
9727 DH Groningen
Telefoon: 050-5278739

Organisaties

Organisaties

ASTUS verzorgt cursussen en trainingen voor organisaties.

Individuele coaching

Richt zich op werkgerelateerde persoonlijke groei. Begeleidt, inspireert, stimuleert vergroting van mogelijkheden. Tijdens een intake gesprek verkennen we waar je aandacht aan wilt besteden. Er worden concrete doelen gesteld. Daarna gaan we aan het werk. Een coachingstraject neemt meestal 5 à 6 gesprekken in beslag. Voorbeelden van doelen:

 • Opnieuw vorm vinden in veranderende omstandigheden
 • Bezinning op loopbaanperspectief: wat is denkbaar, wat is haalbaar?
 • Met plezier werken
 • Effectief communiceren

Teamchecks

Onderdeel van een teamcoaching kan een teamcheck zijn. Via een op maat gemaakte vragenlijst worden de sterke en zwakke kanten van een team door de medewerkers zelf in kaart gebracht. Persoonlijke ideeën voor interventies worden hier in meegenomen. De resultaten van een teamcheck worden in een rapport vastgelegd en besproken. Op basis van die uitslag worden aanbevelingen voor verbetering gedaan.

Supervisie

Kan zowel individueel gegeven worden als in een groepje van maximaal 4 personen. Supervisie is gericht op de beroepsmatige ontwikkeling van een medewerker. Aandachtspunt kan zijn het vergroten van handelingscompetenties in je beroep. Maar supervisie leert ook het vaardiger reflecteren op beroepservaringen.

Toepassing van de ASSwijzer

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. De ASSwijzer is een navigatiesysteem voor mensen die iemand met autisme opvoeden of begeleiden. Het toepassen van de ASSwijzer levert een op maat gesneden aanpak op. Deze maakt een positieve ontwikkeling van de mens met autisme mogelijk. Tevens verlicht het de druk op de omgeving.
www.asswijzer.nl

Teamcoaching

Een team helpen succesvoller te worden door betere prestaties te halen, beter te leren en zich beter als team te ontwikkelen. Onderdeel van een teamcoaching kan de organisatie van een zogenaamde ‘heidag’ zijn. Samen op een andere locatie met andere middelen dan enkel het gesproken woord weer opnieuw geïnspireerd raken. Voorbeelden van doelen:

 • Leren om optimaal gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten
 • Herbezinning op ontstane patronen. Welke kunnen in de papierversnipperaar, welke mogen blijven maar moeten worden opgepoetst? Welke nieuwe manieren gaan we ontwikkelen?
 • Leren samen problemen op te lossen
 • Leren optimaal samen te werken

Consultatie

Wanneer niet helder is waar kansen en bedreigingen liggen, kan ik geconsulteerd worden. Vanuit een heldere vraagstelling verricht ik onderzoek door te kijken op de werkvloer en te praten met die medewerkers die meer licht op de vraagstelling kunnen bieden. De bevindingen van een consultatie worden in een rapport vastgelegd en voorzien van adviezen, nabesproken.

Intervisie

Intervisie is een manier om met een groep collega’s en/of vakgenoten ervaringen en denkbeelden uit te wisselen en van elkaar te leren. Het begeleiden van intervisie naar een zelfstandige vorm behoort tot mijn werkzaamheden. Tijdens intervisie kunnen verschillende invalshoeken worden gekozen, bijvoorbeeld:

 • uitwisselen van ervaringen
 • omgaan met moeilijke situaties, problemen en vraagstukken
 • feedback op persoonlijk functioneren

Voorbeelden van trainingen op maat

 • voor fysiotherapeuten ‘In beweging’
 • voor artsen ‘E.R. of iets anders?’
 • voor een staf van een middelgrote organisatie in verandering ‘Zijn dromen bedrog?’
 • voor stafmedewerkers die nog een team moeten gaan vormen ‘1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei etc.’
 • voor aankomende adviseurs ‘Adviseren kun je leren’
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • voor stafmedewerkers die zich als doel ‘productontwikkeling’ hebben gesteld ‘Via kronkels naar concreet’
« Terug naar diensten