Astus
Vredewoldlaan 47
9727 DH Groningen
Telefoon: 050-5278739

Biografie: ASTUS is Irene Steenman

Wat is:

ASTUS is een adviesbureau. De vrouw achter ASTUS is Irene Steenman.
Ik ben afgestudeerd gedragswetenschapper (gz-psychologe), mediator en co-active coach.
Sinds 1980 werk ik voor organisaties en particulieren in het hele land.
In het jaar 2000 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer met ASTUS.
Afhankelijk van de vraag werk ik alleen of samen met anderen.

ASTUS staat voor ‘as tussen’

Ik communiceer met en tussen mensen.
Mijn kracht is het luisteren, het bevragen, het zien, het horen en benoemen van die zaken die niet gezegd worden. Ik stel me actief nieuwsgierig op. Het gesproken woord past niet iedereen even goed. Daarom maak ik ook gebruik van visuele technieken.

Mijn werkwijze:

Ik ben pragmatisch en creatief. Mijn werkwijze pas ik aan aan die van de klant. Samen met de klant ga ik op zoek naar patronen die voortgang belemmeren. Tijdens die zoektocht speuren we naar nieuwe ingangen die aanwezige kwaliteiten optimaal benutten.

Mijn motto:

‘Menselijk maatwerk’. Ieder mens is anders. Ieder mens reageert anders op de omgeving waarin hij leeft. Ik hanteer daarom geen vaste benadering bij vragen en opdrachten. Afhankelijk van de vraag en degene die de vraag stelt, kom ik met een aanbod op maat.