Vredewoldlaan 47
9727 DH Groningen
Telefoon: 050-5278739
ASTUS

ASTUS

ASTUS staat voor ‘as tussen’

ASTUS is een adviesbureau. De vrouw achter ASTUS is Irene Steenman. Ik communiceer met en tussen mensen. Mijn kracht is het luisteren, het bevragen, het zien, horen en benoemen van die zaken die niet gezegd worden.
Ik stel me actief nieuwsgierig op. Het gesproken woord past niet iedereen even goed. Daarom maak ik ook gebruik van visuele technieken.

Wat doet ASTUS?

ASTUS verzorgt gesprekken, cursussen en trainingen voor particulieren en organisaties.

Zoals: individuele coaching, teamcoaching, teamchecks, consultaties, trainingen op maat, therapeutische gesprekken en handelingsgerichte diagnostiek.

Ieder mens is anders. Ieder mens reageert anders op de omgeving waarin hij leeft. Ik hanteer daarom geen vaste benadering bij vragen en opdrachten. Afhankelijk van de vraag en degene die de vraag stelt, kom ik met een aanbod.

Portfolio

ASTUS werkt met particulieren en organisaties. Die organisaties komen uit de hoek van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke ontwikkeling, kinderopvang, jeugdzorg, zorg voor ouderen, het onderwijs, zorg voor verstandelijk gehandicapten.

ASTUS werkt met o.a.
Centrum voor Consultatie en Expertise
Het Nederlandse Rode Kruis
Raad voor de Kinderbescherming
Wiertsema Adviseurs